Logo Accountantskantoor Maarssen
Accountantskantoor Maarssen
Accountantskantoor Maarssen
ProfielActueel

 

Hier treft u de 10 meest recente artikelen. Ook kunt u in ons archief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben.

Trefwoord:

Omzet- en winstcorrecties (17-08-2017)
Over zogenaamde afroommodules in kassasystemen is enkele jaren geleden veel te doen geweest. Met behulp van een dergelijk stuk software in een lees verder
 

Hoger beroep ontbinding arbeidsovereenkomst (17-08-2017)
Tegen een beschikking waarbij de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbindt, staat hoger beroep bij het gerechtshof open. Het hoger beroep moet worden lees verder
 

Aansprakelijkheid werkgever (17-08-2017)
Als hoofdregel geldt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werknemer tijdens het uitvoeren van zijn werk oploopt. Er geldt een lees verder
 

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren (10-08-2017)
Een werkgever kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden wegens disfunctioneren. In de terminologie van de wet gaat lees verder
 

Internetconsultatie publicatie vergrijpboeten (10-08-2017)
In een brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van belastingontduiking heeft de staatssecretaris van Financiën het voornemen geuit om het opleggen van lees verder
 

Afschrijvingstermijn bepalend voor afboeking herinvesteringsreserve (10-08-2017)
Ondernemers die een bedrijfsmiddel verkopen voor een hogere prijs dan de boekwaarde, kunnen de belastingheffing over de meeropbrengst boven de boekwaarde lees verder
 

Alsnog recht op zwangerschaps- en bevallingsuitkering (03-08-2017)
De Centrale Raad van Beroep, de hoogste Nederlandse rechter op het terrein van sociale verzekeringen, heeft geoordeeld dat vrouwelijke zelfstandigen die lees verder
 

Toepassing reisaftrek (03-08-2017)
Wie in loondienst werkzaam is, heeft recht op reisaftrek als hij zijn woon-werkverkeer met openbaar vervoer aflegt. De met openbaar vervoer afgelegde afstand lees verder
 

Mogelijkheid intrekking ontbindingsverzoek (03-08-2017)
Mag de kantonrechter de gelegenheid geven om een verzoek tot ontbinding in te trekken omdat hij van plan is een transitievergoeding toe te kennen? Volgens lees verder
 

Maximum uurprijzen kinderopvang 2018 (27-07-2017)
De maximum uurprijzen voor kinderopvang en de toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag voor 2018 zijn bekendgemaakt. De maximum uurprijs voor dagopvang lees verder